Socials

15 MILJOEN m2 KANTOREN VOLDOET NOG NIET AAN LABEL C VERPLICHTING

15 MILJOEN m2 KANTOREN VOLDOET NOG NIET AAN LABEL C VERPLICHTING

Over goed een jaar, op 1 januari 2023, moeten kantoren verplicht minimaal een C-label hebben. Kantoren zonder energie- label C (of beter) mogen dan niet meer gebruikt worden! 20.000 kantoren met in totaal 15 miljoen m2 vloeroppervlak, voldoen nog niet. En dus moeten we aan de slag!

15 MILJOEN m2 KANTOREN VOLDOET NOG NIET AAN LABEL C VERPLICHTING

 

15 MILJOEN m2 KANTOREN VOLDOET NOG NIET AAN LABEL C VERPLICHTING

 

75% nog geen energielabel
Omdat nog maar een kwart van de kantoren een energie- label heeft, is het lastig in te schatten hoeveel panden uiteindelijk nog verduur- zaamd moeten worden. Taskforce Label A heeft daarom een landelijke benchmark uitgevoerd en daaruit blijkt dat een kwart van de kantoorvoorraad nog een slag moet maken. Discussies tussen huurders en pandeigenaren dienen zich aan en banken worden steeds kritischer. Werk aan de winkel dus!

Probleem bij oudere, kleinere kantoren
Bij de panden die aan de slag moeten ligt het accent op de oudere, kleinere kantoren tot 1.000 m2 (nog zonder de monumenten, die zijn vrij- gesteld). De grotere kantoren scoren gemiddeld beter. Per categorie panden is de benchmark te raadplegen;

15 MILJOEN m2 KANTOREN VOLDOET NOG NIET AAN LABEL C VERPLICHTING

 

15 MILJOEN m2 KANTOREN VOLDOET NOG NIET AAN LABEL C VERPLICHTING

 

Tilburg koploper met aantal labels
Gemiddeld heeft slechts 24% van de kantoren een energielabel. Er zijn grote verschillen te zien tussen gemeenten als het gaat om de verduurzaming van kantoorpanden berekende Taskforce Label A. Van de grote steden scoren Tilburg en Utrecht het beste. Bij de hekkensluiters heeft 10% van de kantoren een label.

Top 10 gemeenten

 1. Tilburg 32 %
 2. Utrecht 29 %
 3. Eindhoven 27 %
 4. Rotterdam 27 %
 5. Arnhem 27 %
 6. Breda 27 %
 7. Groningen 26 %
 8. Den Haag 25 %
 9. Amsterdam 25 %
 10. 's-Hertogenbosch 22 %
Utrecht koploper C of beter
Van de kantoren met energie- label wisselt het percentage met label C of beter ook sterk per gemeente. Utrecht scoort hier met 82% het hoogst, op de voet gevolgd door Amersfoort en Breda.

Gemeenten met kantoren label C of hoger
 1. Utrecht 82 %
 2. Amersfoort 81 %
 3. Breda 81 %
 4. Eindhoven 77 %
 5. Tilburg 76 %
 6. Amsterdam 70 %
 7. Groningen 69 %
 8. Rotterdam 67 %
 9. 's-Gravenhage 66 %
 10. 's-Hertogenbosch 65 %

Benieuwd naar hoe uw vastgoedportefeuille of gemeente er voor staat? Wij maken graag een plan van aanpak om voor al uw gebouwen nog vóór 2023 naar een label C te brengen. 

Contact ons op info@bluerev.nl

15 MILJOEN m2 KANTOREN VOLDOET NOG NIET AAN LABEL C VERPLICHTING

 

(bronnen: Benchmark Energielabels© Taskforce Label A)

Andere Blogs: