Socials

CSRD VERPLICHT BEDRIJVEN MAATSCHAPPELIJKE JAARVERSLAGEN TE RAPPORTEREN

CSRD VERPLICHT BEDRIJVEN MAATSCHAPPELIJKE JAARVERSLAGEN TE RAPPORTEREN

Vanaf 2024 moeten alle grote ondernemingen een maatschappelijk jaarverslag openbaar maken, in 2026 tevens het MKB. In deze blog leggen wij uit wat CSRD precies is en wat jouw organisatie kan doen hier goed op voor te bereiden.

In 2021 nam de EU de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat bedrijven met 250+ medewerkers vanaf 2024 verplicht zijn te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD richtlijn moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van informatie verstrekking omtrent duurzaamheid.

De richtlijn heeft als doel kwaliteit van informatie en transparantie over duurzame impact van bedrijven te vergroten, en zo de transitie naar een duurzame economie in lijn met het Parijse klimaatakkoord te ondersteunen.
 

CSRD VERPLICHT BEDRIJVEN MAATSCHAPPELIJKE JAARVERSLAGEN TE RAPPORTEREN

 

De richtlijn geldt vooralsnog voor bedrijven van 250+ medewerkers of €40 Mio omzet of meer dan €20 Mio op de balans. Voor 2026 geldt dit ook voor het MKB. Voor veel bedrijven betekent dit dat zij snel aan de slag moeten om in 2024/2025 klaar te zijn en te voldoen aan deze verplichting.

Waar gaat CSRD over?
Inhoudelijk gaat de CSRD onder meer om de volgende zaken:

  • Duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor het bedrijf, zoals grondstoffen schaarste, extreem weer en energietransitie risico’s;
  • Ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten;
  • Het meten van langetermijn doelstellingen;
  • Naast financiële informatie over immateriële zaken neemt de richtlijn ook niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal op;
  • Governance, ethisch gedrag en verplichte ‘limited assurance’; een externe accountantscontrole.
Deze vereisten leveren een belangrijke bijdrage aan meer kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen.

Wanneer gaat de CSRD in?
Bedrijven moeten in 2024 rapporteren over 2023. Dit komt voor het bedrijfsleven erop neer dat ze in 2022 zich al moeten voorbereiden, zodat ze januari 2023 kunnen beginnen met het verzamelen van de nodige data. Als bedrijf komt er kortom ongelofelijk veel werk op je af. Daarnaast betekent het dat bedrijven die misschien nog niet eerder zo breed hebben gerapporteerd, dat nu moeten gaan inrichten. Het MKB moet in 2026 ook aan de CSRD voldoen, wat betekent dat deze bedrijven in 2025 CSRD-ready moet zijn en dit in 2024 uiterlijk moeten regelen in de organisatie.

Wil je weten op welke manier Blue Rev uw organisatie kan helpen met de ontwikkeling van uw duurzaamheidsbeleid en het voldoen aan de CSRD richtlijn van maatschappelijke verslaglegging hiervan? Neem contact op met:

Tijs Cuppen, eigenaar Blue Rev, info@bluerev.nl, Maart 2022
 Bron en meer info: MVO Nederland
 

Andere Blogs: