Socials

“Energieprestatie eisen, ik zie door de bomen het bos niet meer…”

“Energieprestatie eisen, ik zie door de bomen het bos niet meer…”

Een veel gehoorde quote (of frustratie) vanuit de markt. BENG, EPBD, NTA 8800, Energieneutraal, CO2 neutraal, Wet Milieubeheer, het nieuwe energielabel en nieuwe systeemeisen voor technische bouwsystemen… Installateurs, architecten, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren zien door de bomen het bos niet meer. Welke regeling is wanneer van toepassing en wat moet je er als mee?
 

EPBD III

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is het Europese kader voor de regelgeving over het energiegebruik in gebouwen. De lidstaten van de EU vertalen dit kader in nationale regelgeving. De EPBD bepaald dat alle lidstaten van de EU een eis moesten stellen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen en dat alle gebouwen (bestaand en nieuw) moesten worden geclassificeerd. De Europese Commissie stelt hierin vast dat het energiegebruik van gebouwen voortaan wordt uitgedrukt in een maximale kWh/m2, ook warmte.
In 2020 is de EPBD III vastgesteld. Deze richtlijn heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen verder te verbeteren. De EPBD III omvat nieuwe systeemeisen voor technische bouwsystemen, nieuwe keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssystemen boven 70 KW (voornamelijk voor de utiliteitbouw) en richtlijnen voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.

De meeste utiliteitsgebouwen dienen aan de EPBD III richtlijnen te voldoen!
 

“Energieprestatie eisen, ik zie door de bomen het bos niet meer…”

 

BENG / NTA 8800

In de NTA 8800 is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen vastgelegd. In 2021 is de NTA 8800 in werking getreden. Een prestatieberekening conform de NTA 8800 is verplicht bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Het gaat hierbij dus alleen om nieuwbouw. De energieprestatie wordt uitgedrukt in drie indicatoren: de behoefte aan energie voor verwarmen en koelen, het primair (fossiele) energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie. Deze indicatoren zijn beter bekend onder de aanduidingen BENG 1, 2 en 3. In de bouwregelgeving zijn aan de indicatoren eisen verbonden. Met het van kracht worden van de drie BENG-eisen is de EPC vervallen. Een Omgevingsvergunning mag alleen worden verleend als uit berekening blijkt dat een gebouw aan de eisen voldoet.

Installateurs hebben in de praktijk vooral?te maken?met de eisen voor BENG 2 (efficiënte installaties?voor verwarming, warm water en ventilatie) en BENG 3 (gebruik van zonne-energie en omgevingswarmte). Maar een belangrijk kenmerk van BENG is dat alle indicatoren op elkaar van invloed zijn. Door deze samenhang is het belangrijk dat ontwerper, aannemer en installateur aan de voorkant van het proces de juiste keuzes maken.

Ga je nieuw bouwen, dan dien je aan de BENG eisen te voldoen!
 

“Energieprestatie eisen, ik zie door de bomen het bos niet meer…”

 

Energielabel

De handhaving van energielabels wordt strenger en de labelsystematiek is vernieuwd. Energielabels zijn verplicht bij verkoop of verhuur van een woning of utiliteitbouw, zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Sinds de invoering van de NTA 8800 in 2021 is er veel veranderd op het gebied van energie labeling. De handhaving wordt strenger en de labelsystematiek is vernieuwd. Bij nieuwe woningen wordt het energielabel met een voorlopige status afgegeven op basis van de vergunningaanvraag. Na oplevering wordt de woning opgenomen door een gediplomeerde EP-adviseur. Dan wordt op basis van de werkelijk gerealiseerde situatie een definitief label afgegeven.

Voor installateurs is het belangrijk om bij componenten die niet meer te zien zijn, bewijsmateriaal aan te leveren. Dat geldt met name voor isolatie, maar wellicht ook voor installatieonderdelen. Voor elementen die niet zichtbaar zijn en waarvan geen foto’s, facturen of andere bewijsstukken bestaan, wordt dan uitgegaan van forfaitaire waarden.
Het is overigens belangrijk te beseffen dat een energielabel een communicatie instrument is. Het is wettelijk verplicht dat het energielabel bij transactie aanwezig is. De wetgever stelt geen eis aan de hoogte van het label.

Woningen huren / verhuren, kopen / verkopen, dan dien je aan de Energielabel eisen te voldoen!
 

“Energieprestatie eisen, ik zie door de bomen het bos niet meer…”

 

Energieneutraal

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat in alle lidstaten na 2020, voor alle nieuwe gebouwen het energiegebruik zou moeten dalen tot (bijna) energieneutraal. Maar wat is dat dan, energieneutraal? Voorheen met de EPC eisen was dit eenvoudiger. Met de nieuwe BENG eisen wordt over het algemeen in de markt de volgende definitie van energieneutraal gehanteerd:
BENG 2 = 0 of lager
BENG 3 = 100% of meer


Energieneutrale gebouwen ontwerpen, neem dan de BENG eisen als referentie!


Wilt u weten op welke manier energieprestatie eisen helpen uw gebouw te verduurzamen? Wilt u energieneutrale gebouwen ontwerpen, maar weet u niet hoe dit te realiseren? Neem dan contact met mij op.

Tijs Cuppen, eigenaar Blue Rev, info@bluerev.nl, Juli 2021
Deze blog had als inspiratiebron het
artikel van Henk Bouwmeester.

 

Andere Blogs: