Socials

FORS MEER SUBSIDIE VOOR DUURZAME EN CIRCULAIRE GEBOUWEN IN 2022

FORS MEER SUBSIDIE VOOR DUURZAME EN CIRCULAIRE GEBOUWEN IN 2022

Op 27 december 2021 publiceerde de RVO de nieuwe MIA / VAMIL subsidieregeling voor 2022. De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek gaan flink omhoog van 13,5%, 27% en 36% in 2021 naar respectievelijk 27%, 36% en 45% in 2022. Hieronder de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten voor de gebouwde omgeving.

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn in 2022 fors verhoogd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek. Het budget gaat ook omhoog met € 30 miljoen naar € 144 miljoen voor 2022. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2022 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Circulaire gebouwen en gebouwdelen subsidie aanzienlijk verhoogd

Vanaf 2019 kwam de focus van de MIA meer op circulair bouwen te liggen met de introductie van de bedrijfsmiddelcodes voor circulaire utiliteitsgebouwen. Deze trend wordt in 2022 flink doorgezet door verhoging van het aftrekpercentage en het loslaten van een maximaal in aanmerking komende investeringsbedrag per vierkante meter. Dit mede door de gestegen bouwkosten.

Het aftrekpercentage bedraagt nu 45% van de totale in aanmerking komende bouwkosten!

Het aftrekpercentage bedroeg in 2021 36% met een aftopping van € 1.200 per m² bruto vloeroppervlak (bvo) voor kantoren en € 600 voor industriedelen. Deze aftopping wordt in 2022 losgelaten.

Nieuwbouw en renovatie met BREEAM of GPR ook naar 45%

In 2022 worden alle utiliteitsgebouwen met industriefunctie, waaronder ook koel- en vrieshuizen, met een duurzaam gebouwkeurmerk (BREEAM, GPR of LEED) hoger gesubsidieerd. Het aftrekpercentage is gewijzigd van 13,5% naar 36% en van 27% naar 45%. Tevens zijn alle aftoppingsbedragen met €200 per vierkante meter BVO verhoogd.
 

FORS MEER SUBSIDIE VOOR DUURZAME EN CIRCULAIRE GEBOUWEN IN 2022

 

Circulaire gebouwen, maar ook BREEAM en GPR gebouwen worden dus weer in 2022 extra beloond met een subsidie toename. Meer weten over de concrete implementatie van deze richtlijnen in uw bouwproject? Neem contact op met:

Tijs Cuppen, eigenaar Blue Rev, info@bluerev.nl, Oktober 2021

Bron en meer info: Subvention
 

Andere Blogs: