Socials

HOE DAN? ZO DUS.... EEN KLIMAATNEUTRAAL NL IN 2050!!!

HOE DAN? ZO DUS.... EEN KLIMAATNEUTRAAL NL IN 2050!!!

Op verzoek van het kabinet heeft het Expertteam energiesysteem 2050 een advies opgesteld over hoe Nederland het best klimaatneutraal kan worden en dan vooral hoe het nieuwe energiesysteem er in 2050 en het pad daarnaar toe eruit gaat zien. Het advies: zorg in elk geval dat al in 2035 het elektriciteitsnet CO2-neutraal is.
=> Lees hier het adviesrapport;

 

HOE DAN? ZO DUS.... EEN KLIMAATNEUTRAAL NL IN 2050!!!

 

In 2022 is het Expertteam Energiesysteem 2050 ingesteld met als opdracht te schetsen hoe het klimaatneutrale energiesysteem van Nederland er in 2050 uit moet zien. Het expertteam, samengesteld uit energie-experts, economen, bedrijfskundigen, gedrags- en maatschappijwetenschappers, komt nu met haar adviesEnergie door perspectief: rechtvaardig, robuust en duurzaam naar 2050.

In het 2050-scenario stellen de experts dat de overheid niet langer keuzes voor zich uit kan schuiven: alle burgers moeten mee kunnen doen en het tempo flink worden opgevoerd. De beloning is een schoner en stiller Nederland met minder auto's, groene steden en een gevarieerder buitengebied,

In 2050 ziet Nederland er volgens de experts anders en beter uit dan nu. Energie komt niet meer uit fossiele brandstoffen. Daardoor is Nederland ook schoner, stiller en groener. De transitie naar 2050 is veel meer dan een technische exercitie. Het gaat ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Nederland wordt een prettige samenleving waarin we meer met het openbaar vervoer reizen en minder met de auto. Waarin we wonen in compacte groene steden en dorpen met voorzieningen op loopafstand. Het landelijk gebied is gevarieerder: met minder veeteelt, en met de teelt van andere gewassen, ook voor natuurlijke grondstoffen. Kortom, een economie gericht op welvaart én welzijn. 
.

HOE DAN? ZO DUS.... EEN KLIMAATNEUTRAAL NL IN 2050!!!

 

De energietransitie is volgens het expertteam enorm urgent. Elektriciteit moet in 2035 al CO2-neutraal zijn, en het nieuwe energiesysteem als geheel moet tussen 2040 en 2045 al gereed zijn.  Veel energiebesparing kan helpen om deze opgave te realiseren. Voor deze transitie is het volgens de experts belangrijk dat de overheid andere ontwerpprincipes gaat hanteren. De afgelopen decennia stonden principes als leveringszekerheid en betaalbaarheid centraal. Die zijn nog steeds relevant, maar niet afdoende. Het Expertteam doet daarom een voorstel voor een nieuwe set ontwerpprincipes: rechtvaardig, robuust en duurzaam.

In 2050 zijn ten tweede bijna alle wijken energieneutraal of zelfs energiepositief en dus veelal zelfvoorzienend. Daar is nog veel voor nodig. Snelheid kan behaald worden door energiebeleid te combineren met maatschappelijke en groene opgaven in de ruimtelijke ordening van steden, dorpen en landelijk gebied. Voor rechtvaardigheid is het belangrijk om prioriteit te geven aan het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen in collectief bezit. 

HOE DAN? ZO DUS.... EEN KLIMAATNEUTRAAL NL IN 2050!!!

 

Benieuwd naar het hele advies? Download adviesrapport;

HOE DAN? ZO DUS.... EEN KLIMAATNEUTRAAL NL IN 2050!!!

 

Andere Blogs: