Socials

MPG BELANGRIJKER STUURMIDDEL VOOR CIRCULAIR BOUWEN

MPG BELANGRIJKER STUURMIDDEL VOOR CIRCULAIR BOUWEN

Aanscherping van de MPG eisen was noodzakelijk. De minister van BZK heeft de Tweede Kamer schriftelijk geinformeerd over de te nemen maatregelen om de bouw van woningen en andere gebouwen verder te verduurzamen. Voor nieuwe woningen gaat de milieuprestatie-eis voor gebouwen per 1 januari 2025 van 0,8 naar 0,5. Dit betekent een lagere milieubelasting. Voor nieuwe kantoren wordt de eis 0,85 waar dat nu nog 1,0 is.

Op 1 januari 2025 wordt een herziene versie van de Bepalingsmethode in de bouwregelgeving aangewezen voor de berekening van de milieuprestatie. Deze is in lijn met de herziening die is uitgevoerd voor de onderliggende Europese rekenmethode (de zogeheten EN15804). Vanuit de NMD wordt hier hard aan gewerkt o.a door van 11 naar 19 milieu impactcategorieën te gaan.  

MPG BELANGRIJKER STUURMIDDEL VOOR CIRCULAIR BOUWEN

 

Wat gaat er vernaderen?

  •  De MPG wordt per 1-1-2025 aangescherpt naar 0,50 (woningen) en 0,85 (kantoren). Een flinke stap ten opzichte van de huidige 0,80 en 1,00.
  • Er komt een MPG-rekenverplichting voor alle utiliteitsgebouwen (o.a. ziekenhuizen, sportcomplexen, distributiecentra). Daarmee wordt circulariteit ook daar belangrijker in het ontwerp.

Wat gaat er (nog) niet veranderen?
  • Er is geen MPG-eis geïntroduceerd voor renovatie, terwijl juist in het renoveren van bestaande gebouwen de grootste opgave ligt.

Benieuwd naar de (wat saaie) kamerbrief Aanscherping Normering Circulair Bouwen? Lees hem hier.

Andere Blogs: