Socials

PRESTATIEGERICHT VERDUURZAMEN VOOR CO2 NEUTRALE VASTGOEDPORTEFEUILLE

PRESTATIEGERICHT VERDUURZAMEN VOOR CO2 NEUTRALE  VASTGOEDPORTEFEUILLE

‘Deze manier van aanbesteden is landelijk voor vergelijkbare vastgoedportefeuilles nog niet vaak toegepast.’
 
Amersfoort heeft de doelstelling om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 zijn we volledig CO2-neutraal. Een ‘goed leven binnen de grenzen van onze aarde’ wordt binnen de gemeentelijke organisatie erg belangrijk gevonden en ze geven daarin graag het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld met de eigen vastgoedportefeuille.
 
Daarom hanteert de gemeente Amersfoort een routekaart ‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’, waarin staat beschreven welke stappen te ondernemen om 67 gebouwen uit de maatschappelijke vastgoedportefeuille al in 2030 volledig CO2-neutraal te hebben. Eind 2022 zijn ze gestart met grote aanbestedingen. Tijs Cuppen, Adviseur aan het team Vastgoedontwikkeling en Beheer vertelt ons daar graag meer over:
 
‘Vanaf 2021 verduurzaamt de gemeente al samen met SRO 12 van haar gebouwen. Voor de overige 55 gebouwen heeft de gemeente aanbestedingen in drie deelopgaven opgeknipt;
1. Multifunctionele accommodaties en grotere gebouwen;
2. Sportzalen en kleinere gebouwen;
3. Monumentale gebouwen.
 
De inschrijvende partijen worden echt op kwaliteit beoordeeld. Zo krijgen ze een concrete verduurzamingscasus voorgelegd. We sturen zoveel mogelijk gegevens van een gebouw op en partijen tonen dan met een ontwerp aan hoe zij in de praktijk omgaan met CO2-reductie, circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit. Daarnaast beoordelen we hoe ze samenwerken met bestaande huurders van onze gebouwen. Uiteindelijk komen er dan twee partijen per deelopdracht naar voren waar de gemeente de komende jaren intensief mee gaat samenwerken.’
 
Het mooie van twee opdrachtnemers per deelopgave en het opstellen van duidelijke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) is dat ze worden uitgedaagd om het beter te doen dan de ander. ‘Worden de vooraf afgesproken prestaties behaald? Dan kan de gemeente ervoor kiezen om meer gebouwen bij deze partij in opdracht te geven of langer samen te werken. Zo halen ze het beste in elkaar naar boven.’
 
‘We kiezen er bewust voor om meer gebruik te maken van hun expertise op het gebied van verduurzaming en mikken ook op een langdurige samenwerking. Daarom hebben we de uitvraag zo gemaakt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de uitvoering, terwijl het normaliter gebruikelijk is om een vastgelegd ontwerp voor te schotelen en dat simpelweg te laten uitvoeren. Onze manier van aanbesteden is landelijk voor vergelijkbare vastgoedportefeuilles nog niet vaak toegepast.’
 
‘Met deze bijzondere en uitdagende manier van samenwerken hopen we zelf voordelen te behalen, maar juist ook interesse in de markt op te wekken. Beschikbare aannemers zijn in deze overspannen markt namelijk nogal schaars.’
 
‘Ik ben erg benieuwd naar de aankomende maanden. Het is spannend omdat de gemeente nog niet weet met wie we in zee gaan, maar vooral ook omdat we nog niet weten wat er precies gaat gebeuren bij hun gebouwen. Normaal gesproken liggen de ideeën en technische eisen al vast, maar nu hebben we alleen het CO2-neutrale einddoel, zonder dat we weten hoe we daar komen. We moeten vertrouwen op de expertise en proactieve houding van de gekozen partijen. Durven loslaten is daarin de sleutel".
 
Meer informatie over de verduurzaming van gemeentelijke vastgoed? Tijs gaat graag met je in gesprek. Hij is te bereiken via tijs@bluerev.nl
 

Ps. Het prachtige Eemhuis is al flink verduurzaamd! Wethouder Willem-Jan Stegeman en Tijs vertellen je er in onderstaande video meer over. Verduurzaming Eemhuis - YouTube
 

PRESTATIEGERICHT VERDUURZAMEN VOOR CO2 NEUTRALE  VASTGOEDPORTEFEUILLE

 

Andere Blogs: