Socials

UW ORGANISATIE KLAAR VOOR VERPLICHTE CO2 RAPPORTAGE WOON-WERKVERKEER?

UW ORGANISATIE KLAAR VOOR VERPLICHTE CO2 RAPPORTAGE WOON-WERKVERKEER?

Is uw organisatie al klaar voor verplichte CO2 woon-werkverkeer rapportage? Per 1 juli 2023 zijn bedrijven met 100 werknemers of meer namelijk verplicht om de CO2-uitstoot van hun personeel in kaart te brengen en te rapporteren aan het Rijk. Ook werknemers kunnen ermee te maken krijgen. Bijvoorbeeld doordat de werkgever aandringt op een elektrische auto van de zaak.

De Nederlandse Staat eist vanaf medio volgend jaar inzicht in de CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer en zakelijke kilometers. Vanaf 1 juli 2023 worden grote organisaties door Den Haag verplicht deze gegevens bij te houden én te rapporteren. Zodra een bedrijf meer dan honderd mensen in dienst heeft, moeten de CO2-cijfers van de 'werkgebonden personenmobiliteit' jaarlijks overhandigd worden. Het heeft allemaal te maken met het Klimaatakkoord dat in 2019 door het kabinet werd gepresenteerd. Via een pakket maatregelen moet de totale CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990.

UW ORGANISATIE KLAAR VOOR VERPLICHTE CO2 RAPPORTAGE WOON-WERKVERKEER?

 

DE RAPPORTAGE IS NIET VRIJBLIJVEND

In 2025 gaat het ministerie kijken naar de CO2-reductie die in 2024 collectief is behaald. Als organisaties samen goed op koers liggen naar een reductie van 1 megaton CO2 in 2030, blijft het bij jaarlijks rapporteren. De rapportage van de CO2-uitstoot moet bedrijven vooral stimuleren om na te denken over alternatieve (schonere) vormen van woon-werkverkeer en zakelijke kilometers - en actie te ondernemen.

De CO2-rapportage is niet vrijblijvend, Regionale omgevingsdiensten zien erop toe dat de rapportageverplichting wordt nageleefd. De diensten doen dat dit in opdracht van de gemeenten. Zo nodig kan een bestuurlijke sanctie in de vorm van een last onder dwangsom worden opgelegd om het indienen van de gegevens af te dwingen

Overigens zijn grote organisaties niet verplicht tot volledige rapportage van alle professionele verkeer. Zo hoeven transportbedrijven of koeriersdiensten de CO2-uitstoot van hun vloot niet in kaart te brengen, maar een grote thuiszorgorganisatie bijvoorbeeld wel. Zitten de bedrijven die tot CO2-rapportage verplicht zijn in 2025 niet op het beoogde collectieve doel, dan worden maatregelen getroffen.

Vanaf 2026 kan er een zogeheten 'individuele normering' in werking treden als de doelen niet worden gehaald. Dan wordt per organisatie gekeken of voldaan wordt aan de gestelde uitstootnorm. Is dat niet het geval, dan kan een bedrijf een boete en een strenger toezicht op de CO2-rapportage tegemoetzien. Op die manier wil de overheid organisaties dwingen tot een duurzaam mobiliteitsbeleid, waarmee de beoogde CO2-reductie kan worden bereikt.

Meer weten over deze CO2 rapportage verplichting? Neem contact op met:

Tijs Cuppen, eigenaar Blue Revinfo@bluerev.nlwww.bluerev.nl, januari 2023

Andere Blogs: