Socials

Vastgoedbazen, Ontwikkelaars en Bouwkoningen; weet jij wat er gaat veranderen in 2021 voor jou?

Vastgoedbazen, Ontwikkelaars en Bouwkoningen; weet jij wat er gaat veranderen in 2021 voor jou?

Yes! We zijn weer begonnen! Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor 2021. Ondanks de ellende van afgelopen jaar zullen de meeste van jullie een positief vooruitzicht zien voor aankomend jaar. De massale leegstand die we na de vorige crisis zagen, zullen we in deze coronacrisis niet snel zien. De Nederlandse vastgoedmarkt staat echter wel aan de vooravond van een grote verandering. Sommige bedrijven willen meer ruimte, anderen juist veel minder. En de vraag naar betaalbare en duurzame woningen met één of meerdere werkkamers begint verder toe te nemen.

Maar waar moet je nou rekening mee gaan houden in 2021 als we kijken naar duurzaam vastgoed? In deze blog de belangrijkste veranderingen in wet- en regelgeving. Volgende week informeer ik jullie over de meest interessante subsidiemogelijkheden van 2021 en de laatste trends en ontwikkelingen.

Wet en regelgeving

Ook in 2021 is er een aantal verplichtingen waar aan moet worden voldaan bij nieuwbouw en bestaande bouw.
Nieuwbouw: BENG
Voor nieuwbouw geldt dat deze in 2021 minimaal moet voldoen aan de BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) eisen. Deze regels gaan de oude EPC-normen vervangen. Bij BENG krijgt energiebesparing in de ontwerpfase van nieuwbouw grote aandacht. BENG kent drie eisen: maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar), maximaal primair fossiel energiegebruik (kWh/m2/jaar) en minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%). Deze systematiek van kilowattuur per vierkante meter per jaar geeft een goed inzicht in de energieprestatie van een gebouw.

Vastgoedbazen, Ontwikkelaars en Bouwkoningen; weet jij wat er gaat veranderen in 2021 voor jou?

 

Bestaande bouw: Energielabel (NTA 8800)
Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. De energielabelletter blijft bestaan, maar de methode waarop dit wordt bepaald verandert. Het nieuwe energielabel geldt zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw. Daarmee komt de methodiek van het EPC energielabel en de Energie-index (EI) te vervallen.

Overige wetgeving
Naast bovenstaande verplichtingen gelden de lopende verplichtingen voor gebouwen:

  • Activiteitenbesluit vanuit de Wet Milieubeheer: verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder;
  • Informatieplicht: rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd binnen het eLoket van RvO;
  • EPBD III: Europese Energy Performance of Buildings Directive, welke als doel heeft om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt.
  • Keuringsplicht voor verwarmingssysteem of ventilatiesysteem met een nominaal vermogen van meer dan 70kW;
  • Verplichting tot het hebben van een energielabel voor alle utiliteit gebouwen en een energielabel C voor kantoren.

Subsidies

Jaarlijks worden de subsidiemogelijkheden voor duurzaam vastgoed aangepast en komen er subsidiabele investeringen bij of vallen af. Voor de Milieu- en Energie-investeringsaftrek (MIA en EIA) is de nieuwe EIA en MIA lijst 2021 gepubliceerd.

De nieuwe lijst toont meer kansen voor investeringsaftrek en subsidies. De belangrijkste aanpassingen zijn te vinden op het gebied van circulaire utiliteitsgebouwen en woningen, extra stimulatie voor groendaken en voor gebruik GPR / BREEAM / LEED. De subsidiemogelijkheden voor energieprestatieverbetering van bestaande utiliteitsgebouwen met een EPA-U maatwerkadvies blijven. Er zijn aangescherpte eisen voor ledverlichting en warmtepompen blijven ook in 2021 subsidiabel.

Vastgoedbazen, Ontwikkelaars en Bouwkoningen; weet jij wat er gaat veranderen in 2021 voor jou?

 

Trends & ontwikkelingen

In een eerdere artikel ben ik al ingegaan op trends die ik verwacht in het gebouw van de toekomst. Maar wat zijn nou de reële verwachtingen van ontwikkelingen die in 2021 niet meer van de vastgoed- en bouwagenda zullen verdwijnen?
Gezondheid
Door de coronacrisis laait de discussie over gezond bouwen verder op. Echter gebeurt er in de praktijk nog weinig. Volgens critici is het binnenklimaat van veel gebouwen nog ‘bedroevend slecht‘. Vooral in scholen wordt er veel te weinig aan ventilatie gedaan. Recent hebben WHO en RIVM aangegeven dat er aanwijzingen zijn dat virussen zich ook via aerosolen kunnen verspreiden. Dit kan veel onrust en onduidelijkheid geven voor gebruikers van uw gebouw. De juiste ventilatie in een gebouw kan een rol spelen bij het voorkomen van besmettingen of verspreiding van virussen.

Vastgoedbazen, Ontwikkelaars en Bouwkoningen; weet jij wat er gaat veranderen in 2021 voor jou?

 

Blue Rev koppelden alle richtlijnen van het RIVM, Bouwbesluit, ARBO en WELL met betrekking tot Corona en ventilatie aan elkaar. Op basis van deze richtlijnen hebben wij de ‘Ventilatiecheck – back to normal’ ontwikkeld welke direct inzicht geeft in de gezondheid prestatie van het gebouw.

Circulariteit
Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen om duurzame energie, maar óók om het gebruik van duurzaam materiaal. En het komt sneller op ons af dan we denken; in 2030 heeft de overheid als doelstelling 50% minder primaire grondstoffen in Nederland te gaan gebruiken.
Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later. Na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw worden gebruikt in de vorm waarin ze zijn ontworpen. Het staat tegenover ons lineair gebruik waarbij we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. Uitgangspunten hierin zijn bijvoorbeeld:

  1. Beperk de vraag door herbruikbare gebouwen te bouwen;
  2. Kies zo veel mogelijk voor natuurlijke en/of hernieuwbare bronnen;
  3. Zorg ervoor dat eindige bronnen zo effectief en efficiënt mogelijk worden toegepast.
Om dit te stimuleren, wordt de milieuprestatie-eis (MPG) in 2021 strenger (van 1,0 naar 0,8), in 2030 moeten woningen al voor de helft milieuvriendelijker zijn dan nu. Het is de bedoeling dat hoogwaardig hergebruik van materialen wordt beloond in de berekening.

Gasloos
In 2050 moeten bijna 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij zijn. In de periode tot en met 2030 is in het Klimaatakkoord de afspraak om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen. We komen er dus niet meer onderuit onze nieuwe en gerenoveerde woningen en gebouwen gasloos te (ver)bouwen.

Groen, groener, groenst
Zoals al in eerder artikelen is aangegeven is er een onverminderde aandacht voor biophylic design, groene daken, gevels en daktuinen, gedeelde urban farming initiatieven en meer groen in de werk- en leefomgeving. Onze werkplekken zullen in 2021 en de komende jaren aanzienlijk groener worden. En dat is voor de vastgoedeigenaar en -verhuurder ook de moeite waard, want planten hebben een positief effect op het welzijn van uw huurders, waardoor uw vastgoed interessant blijft te huren. Zo toont onderzoek van het VU Medisch Centrum Amsterdam aan dat kijken naar ‘groen’ kalmeert. Uit andere onderzoeken blijkt zelfs dat een groene werkomgeving de creativiteit en de productiviteit van werknemers vergroot.

Vastgoedbazen, Ontwikkelaars en Bouwkoningen; weet jij wat er gaat veranderen in 2021 voor jou?

 

Benieuwd naar de laatste trends, ontwikkelingen, wet en regelgeving omtrent duurzaam vastgoed? Of wil je weten hoe wij uw organisatie helpen waarde te creëren door het realiseren van een toekomstbestendige, gezonde en duurzame gebouwde omgeving? Neem dan contact met mij op.

Andere Blogs: