Socials

Vastgoedeigenaren: neem afscheid van uw energielabel en omarm uw slimme meter!

Vastgoedeigenaren: neem afscheid van uw energielabel en omarm uw slimme meter!

In het klimaatakkoord is opgenomen dat de normering voor energieprestatie in de utiliteitsbouw in lijn wordt gebracht met de CO2 doelstellingen voor 2030 en 2050. Er is de afgelopen jaren veel discussie geweest over de huidige normering, het Energie Prestatie Advies voor Utiliteit, ofwel het energielabel. Tegenstanders zeggen dat het een ‘waardeloos ding ’ is, voorstanders zeggen dat het een goede objectieve benchmark van de markt is. Mijn mening ligt daar ergens tussenin, maar één ding is duidelijk, het heeft zeker in de vastgoedmarkt iets in gang gezet.

Nieuwe normering voor utiliteitsgebouwen

Om de energieprestatie voor utiliteitsgebouwen in de toekomst in kaart te brengen is er aan de klimaattafels afgesproken dat er een streefdoel voor 2030 en een eindnorm voor 2050 komt, uitgedrukt in kWh/m2/jaar. De eindnorm wordt al ingevoerd op 1 januari 2021 en wordt vertaald naar diverse gebouwcategorieën en betreft de gehele utiliteitsbouw.

Energieverbruik als nieuwe norm

Nou lijkt mij die nieuwe normering niet zo spannend, maar wel de achterliggende reden. Een kWh verbruik per vierkante meter is wat anders dan een ‘berekende’ energielabelklasse. Dit betekent dat het daadwerkelijk verbruik in een gebouw een belangrijke plek krijgt in de verduurzaming van onze gebouwen. En dat de berekende energielabelklasse langzaam gaat verdwijnen.
Nu brengt dit direct al weer een discussiepunt met zich mee. Wat wordt het streefdoel en de eindnorm? En wordt dit gebouwgebonden of een werkelijk energieverbuik? Denk maar eens aan de bakker op de hoek. Deze zal een factor 5 meer verbruiken dan zijn wereldwinkel buurman, terwijl ze een vergelijkbaar retailpand bezitten. Ik zie meer voordelen in het werkelijk energieverbruik, maar zie daarentegen ook de complexiteit ervan.

Nieuwe normering wordt al omarmd

Hoe dan ook, we zullen met zijn allen gaan bewegen naar een energieprestatie normering op basis van verbruik in een gebouw. Partijen zoals een DGBC, ING, Vattenfall en nu dus ook de overheid hebben deze normering omarmd in hun beleid.
Dus vastgoedeigenaren, wees voorbereid en zorg voor inzicht in het werkelijke verbruik van uw gebouw. Neem afscheid van uw energielabel en omarm die slimme meter!

Andere Blogs: