Socials

BLUE REV ONTWIKKELT PVE EN BEGELEID AANBESTEDING SMART BUILDING TECHNOLOGY EN LED VERLICHTING

BLUE REV ONTWIKKELT PVE EN BEGELEID AANBESTEDING SMART BUILDING TECHNOLOGY EN LED VERLICHTING

Voor het vervangen van de bestaande verlichting van parkeergarage Koestraat naar energiezuinige LED verlichting heeft Blue Rev het programma van eisen (PvE) gemaakt. Naast het PvE begeleiden wij voor PSI ook de aanbesteding voor dit project.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat het vervangen van verouderde conventionele verlichting voor LED verlichting een besparing van €11.50Voor het vervangen van de bestaande verlichting van parkeergarage Koestraat naar energiezuinige LED verlichting heeft Blue Rev het programma van eisen (PvE) gemaakt. Naast het PvE begeleiden wij voor PSI ook de aanbesteding voor dit project.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat het vervangen van verouderde conventionele verlichting voor LED verlichting een besparing van €11.500 per jaar op elektra verbruik zou realiseren. Dit komt Voor het vervangen van de bestaande verlichting van parkeergarage Koestraat naar energiezuinige LED verlichting heeft Blue Rev het programma van eisen (PvE) gemaakt. Naast het PvE begeleiden wij voor PSI ook de aanbesteding voor dit project.

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat het vervangen van verouderde conventionele verlichting voor LED verlichting een besparing van €11.500 per jaar op elektra verbruik zou realiseren. Dit komt neer op een en 64 ton CO2 per jaar. Verdere besparing tot +10% is mogelijk door toepassen van smart lighting of dynamische rijverlichting.
 neer op een en 64 ton CO2 per jaar. Verdere besparing tot +10% is mogelijk door toepassen van smart lighting of dynamische rijverlichting.

 0
per jaar op elektra verbruik zou realiseren. Dit komt neer op een en 64 ton CO2 per jaar. Verdere besparing tot +10% is mogelijk door toepassen van smart lighting of dynamische rijverlichting.

 

BLUE REV ONTWIKKELT PVE EN BEGELEID AANBESTEDING SMART BUILDING TECHNOLOGY EN LED VERLICHTING

 

In het PvE zijn de minimale eisen met betrekking tot kwaliteit, verlichtingsniveau, vluchtwegverlichting, garantie, demontage en afval, planning, uitvoering en oplevering opgenomen. Er zijn twee opties uitgevraagd, één op basis aanwezigheidsdetectie en twee op basis van smart lighting.

Ook geïnteresseerd in de toepassing van smart building technology? Hoe pakt u dat op een effectieve manier aan? Hoe maakt u goede investerings- en financieringsbeslissingen en welke leveranciers passen hierbij? Wij begeleiden u graag in de analyse, inkoop en projectmanagement en begeleiding van installatie.

Blue Rev, info@bluerev.nl, juli 2021
 

Andere Cases: