Socials

DUURZAME TRANSFORMATIE VOORMALIG UWV KANTOOR NAAR BIJNA 100 APPARTEMENTEN

DUURZAME TRANSFORMATIE VOORMALIG UWV KANTOOR NAAR BIJNA 100 APPARTEMENTEN

HENGELO - Het voormalige UWV-gebouw naast het station Hengelo wordt in 2022 door de eigenaar Hinke Fongers Beheer en ontwikkelaar FiMek Estate getransformeerd naar bijna honderd duurzame en energiezuinige appartementen. Blue Rev begeleidt als duurzaamheidsadviseur deze transformatie.
 

DUURZAME TRANSFORMATIE VOORMALIG UWV KANTOOR NAAR BIJNA 100 APPARTEMENTEN

 

Het gebouw staat jarenlang leeg na het vertrek van UWV naar de naastgelegen kantoortorens. Richard Beentjes is directeur van Hinke Fongers dat belegt in kantoren, winkels en woningen. “In de loop van dit jaar zijn we in overleg getreden met de gemeente om het UWV-gebouw te mogen herbestemmen tot duurzame woningbouw. Daar is vanuit de gemeente positief op gereageerd”, aldus Beentjes.

Duurzaam door hergebruik casco
Het casco van het oude UWV leent zich goed als basis Door hergebruik van het betonnen skelet”, geeft dhr. Beentjes aan. “De gevel was niet geschikt voor woningbouw, maar het skelet wordt gebruikt als basis voor de nieuwe ontwikkeling”. Hiermee wordt zo veel mogelijk gehoor gegeven aan de circulaire ambities van de gemeente Hengelo. “De duurzame ambities van de gemeente Hengelo hebben een belangrijk uitgangspunt gevormd voor deze transformatie”, geeft Han Fijen, directeur bij FiMek Estate aan.
 

DUURZAME TRANSFORMATIE VOORMALIG UWV KANTOOR NAAR BIJNA 100 APPARTEMENTEN

 

Energiezuinig en gasloos
Zo laat dhr. Fijen zien dat de appartementen energiezuinig en gasloos worden opgeleverd. Er worden diverse energiebesparingsmaatregelen genomen, zoals verwarming door middel van warmtepompen, zonnepanelen voor eigen energieopwek en isolerende en geluidswerende gevels. Er is veel aandacht besteed aan daglichttoetreding voor de bewoners, maar opwarming van het gebouw in de zomerperiode tegen te gaan.

Klimaatadaptatie en groen
In het ontwerp is veel aandacht gegeven aan klimaatadaptatie en het terugbrengen van groen. Zo wordt zoveel mogelijk van het hemelwater opgevangen en geïnfiltreerd op het terrein door middel van half verharding en infiltratiegeulen. 
 

DUURZAME TRANSFORMATIE VOORMALIG UWV KANTOOR NAAR BIJNA 100 APPARTEMENTEN

 

Sharing is caring
We zijn nog aan het kijken welke vraag er is aan shared services”, geeft dhr. Feijen aan. Bewoners wordt de mogelijkheden gegeven elkaar te ontmoeten in de gezamenlijke tuin van het complex. Daarnaast zal worden voorzien in de vraag naar duurzame mobiliteit door gezamenlijke laadfaciliteiten aan te bieden. 
Blue Rev heeft ons geholpen duurzaamheid een integrale plek te geven in deze transformatie”, geeft Han Fijen aan. “Het weerspiegelt echt de duurzame ambities die Hinke Fongers, FiMek en gemeente Hengelo hebben. Bewoners krijgen hier een hele mooie plek!”

Heeft u ook plannen voor renovatie, transformatie of nieuwbouw en dit zo duurzaam en circulair mogelijk te doen? Neem dan contact op.
Tijs Cuppen, eigenaar Blue Rev, info@bluerev.nl, Januari 2022

                                                                         
Lees het persbericht hier bij Tubantia. Graphics van Bloot Architecture.
 

Andere Cases: