Socials

ENERGIEBESPARING VOOR INDUSTRIEEL ERFGOED ‘OUDE CHOCOLADE FABRIEK’ DE HAVENAER

ENERGIEBESPARING VOOR INDUSTRIEEL ERFGOED ‘OUDE CHOCOLADE FABRIEK’ DE HAVENAER

In samenwerking met eigenaar Lidl en vastgoedbheerder Curo Vastgoed heeft en huurders heeft Blue Rev een onderzoek gedaan naar energiebesparing van het monumentale Havenaer complex, ook wel bekend als de ‘oude chocolade fabriek’. Dit complex betreft een multi-user complex met retail, kantoren en horeca. In verschillende scenario’s is een plan van aanpak uitgewerkt voor energiebesparing en verduurzaming van deze gebouwen.
 

ENERGIEBESPARING VOOR INDUSTRIEEL ERFGOED ‘OUDE CHOCOLADE FABRIEK’ DE HAVENAER

 

Historie Havenaer
Het fabriekscomplex stamt uit het begin van de negentiende eeuw. Het gebouw staat in Nijkerk en is de wijde omgeving bekend als "de chocolade-fabriek". In 1900 wordt in Zaandijk de T.O.C. (T. Oly & Compagnie) opgericht, later de Zaanlandsche Cacaofabriek. In 1933 verhuist de T.O.C. naar Nijkerk. De fabriek staat aan de Westkadijk, zodat de verschillende grondstoffen makkelijk per schip aan te voeren zijn. Tot 1990 blijft de Nijkerkse chocoladefabriek in productie.

Er werd van alles in de fabriek gemaakt: kerstkransjes, chocoladeletters, boterhamkorrels, flikken en pindarotsjes onder andere. Naast de chocoladefabriek zat een zoetfabriek, waar tot nu nog steeds Harlekijntjes gevestigd is.

Toen de chocoladefabriek stopte met fabriceren heeft het gebouw een lange tijd leeg gestaan, het stond al op de nominatie om gesloopt te worden, maar gelukkig begon men in 1994 met de restauratie en kon dit mooie stukje industriële erfgoed bewaard blijven.
 

ENERGIEBESPARING VOOR INDUSTRIEEL ERFGOED ‘OUDE CHOCOLADE FABRIEK’ DE HAVENAER

 

ENERGIEBESPARING VOOR INDUSTRIEEL ERFGOED ‘OUDE CHOCOLADE FABRIEK’ DE HAVENAER

 

ENERGIEBESPARING VOOR INDUSTRIEEL ERFGOED ‘OUDE CHOCOLADE FABRIEK’ DE HAVENAER

 

ENERGIEBESPARING VOOR INDUSTRIEEL ERFGOED ‘OUDE CHOCOLADE FABRIEK’ DE HAVENAER

 

In het onderzoek is enkel gekeken naar de mogelijkheden voor CO2 reductie op het gebied van energie reductie. Andere thema’s van verduurzaming zijn voor nu buiten beschouwing gelaten. Er is gekeken naar twee scenario’s.

Scenario 1: Wettelijk en binnen 10 jaar terugverdiend
Het eerste scenario bestaat uit een pakket aan maatregelen welke binnen redelijke termijn zijn terugverdiend en welke wettelijk uitgevoerd dienen te worden. In dit scenario wordt o.a. gekeken naar actief energiemanagement, het beperken van de energievraag door slimme regelingen, het optimaliseren van bestaande installaties, instellingen en regelingen. Daarnaast is er gekeken naar isolatie van bestaande CV appraratuur, kierafdichting en uitbreiding van de aanwezigheidsdetectie verlichting

Scenario 2: Gasloos, CO2 neutraal en langere terugverdiend
Het tweede scenario laat de weg zien naar een gasloos en CO2 neutraal gebouw. Hierin zijn ook de maatregelen opgenomen met een langere terugverdientijd, zoals zonnepanelen, het isoleren van het dak, de daglichtstraten, HR++ voorzetbeglazing en de gevel door middel van voorzetwanden. Om zoninstraling te beperken kan zonwering aan de zuidzijde geplaatst worden. Er is gekeken naar een gasloos en CO2 scenario waarbij gebruikers na isolatie worden afgekoppeld van de bestaande blokverwarming en worden voorzien van eigen elektrische warmtepompen.
 

Van scenario naar realisatie
Met eigenaar en huurders zijn vervolgstappen besproken en gekeken naar daadwerkelijke implementatie. Er is geadviseerd om direct met actief energie management te starten, een keuze te maken van maatregelen uit te voeren bij renovatie of onderhoud. Een mooie vervolgstap naar daadwerkelijke realisatie!

Bent u ook benieuwd naar het verduurzamingspotentieel van uw monumentale pand, de investeringen hiervoor en de route om dit te realiseren? Neem dan contact op.

Tijs Cuppen, eigenaar Blue Rev, info@bluerev.nl, December 2023
 

Andere Cases: