Socials

ETHISCH DILEMMA VERDUURZAMING CREMATORIUM: GASLOOS DOOR VERWARMEN OP GROOTMOEDERS (REST)WARMTE?

ETHISCH DILEMMA VERDUURZAMING CREMATORIUM: GASLOOS DOOR VERWARMEN OP GROOTMOEDERS (REST)WARMTE?

Op welk moment durf je de kritieke, maar ethische vraag te stellen? Deze vraag bleef in mijn achterhoofd zitten bij het verduurzamen van dit crematorium. Een prachtige locatie waar rust, afscheid, verdriet, liefde en het vieren van het leven bijeenkomen.  Een locatie met verschillende leeftijd van gebouwen; monumentaal uit de jaren ’30 en nieuwbouw van begin 21e eeuw. De uitdaging voor Blue Rev was het opstellen van een verduurzamingsplan en een duurzaam meerjaren onderhoudsplanning (DMJOP) voor de aankomende 20 jaar.
 

ETHISCH DILEMMA VERDUURZAMING CREMATORIUM: GASLOOS DOOR VERWARMEN OP GROOTMOEDERS (REST)WARMTE?

 

Verwarmen op gas
Alle gebouwen worden verwarmd door gasgestookte CV’s ketels, 6 stuks in totaal. De monumentale gebouwen hebben dubbelsteens muren zonder spouw of isolatie en op veel plekken zit nog enkel glas. Het nieuwe gedeelte is beter geïsoleerd, maar heeft grote hoge ruimten.

Een DMJOP als leidraad voor verduurzaming
Verduurzaming in bestaande gebouwen wordt over het algemeen op drie momenten toegepast. Eén direct, bijvoorbeeld het toepassen van zonnepanelen. Twee tijdens natuurlijke momenten, bijvoorbeeld wanneer een CV ketel kapot gaat. Of drie tijdens een grote renovatie. Blue Rev heeft alle drie deze monumenten in één, praktisch uitvoerbaar verduurzamingsplan gevat. Dit plan is opgesteld met maatregelen die direct worden uitgevoerd en maatregelen welke worden opgenomen in het DMJOP of renovatie.

Toepassen restwarmte
Maar alle goede bedoelingen op het gebied van verduurzaming ten spijt, alleen de gebouwen zorgen natuurlijk niet voor het meeste gasverbruik. 80-90% van het gasverbruik vindt plaats tijdens het crematieproces.  Dus als je ergens wil beginnen, dan liggen bij de gasgestookte oventechniek de grootste besparingsmogelijkheden. Op dit moment wordt alle restwarmte nog naar de buitenlucht afgevoerd en is vele malen groter dan de benodigde warmte in de gebouwen. Dus wanneer durf je de moeilijke ethische, maar wellicht noodzakelijke vraag aan de directie van het crematorium te stellen? Moeten we de restwarmte van de oventechniek niet inzetten voor verwarming van de gebouwen? En ben je bereid deze techniek ook aan je gasten uit te leggen?

 

ETHISCH DILEMMA VERDUURZAMING CREMATORIUM: GASLOOS DOOR VERWARMEN OP GROOTMOEDERS (REST)WARMTE?

 

Nieuwe duurzame oventechniek
Natuurlijk zijn deze lastige vragen al eerder gesteld en is er gelukkig ook al een oplossing bij nieuwbouw crematoria (2, 3 en 4). Deze elektrische technieken worden al vaker toegepast. Zelfs initiatieven op waterstof lijken haalbaar (2).

Voor het verduurzamingsplan van dit crematorium wordt de optie van het toepassen van restwarmte uit de oventechniek verder onderzocht. Heeft u ook plannen voor verduurzaming van uw bijzondere locatie? Neem dan contact op.

Tijs Cuppen, eigenaar Blue Rev, info@bluerev.nl, Juli 2022
 

Andere Cases: