Socials

VAN A+ NAAR A++++. EEN PLAN VAN AANPAK VOOR DIANA & VESTA AMSTERDAM

VAN A+ NAAR A++++. EEN PLAN VAN AANPAK VOOR DIANA & VESTA AMSTERDAM

Voor DHS Real Estate Investment Management heeft Blue Rev een plan van aanpak gemaakt voor verbetering van het huidige A+ naar een A++++ energielabel. Het huidige pand is al vrij energiezuinig met een energielabel A+. DHS is een onafhankelijke vastgoedbeheerder met diensten op het gebied van beleggingsbeheer, vermogensbeheer en verhuurmanagement en heeft de ambitie het pand verder te verduurzamen.
 

Van A+ naar A++++
Voor het pand is een nieuw energielabel opgemaakt conform de geldende NTA 8800 energielabel methodiek. Het resultaat was een aansprekend A+ energielabel. In verschillende scenario’s heeft Blue Rev de mogelijke routes naar een energielabel A++++ inzichtelijk gemaakt. Te denken valt bijvoorbeeld naar een A++ scenario met enkel 1.000 m2 aan zonnepanelen tot aan een A++++ scenario inclusief WKO, isolatie en LED verlichting.
 

VAN A+ NAAR A++++. EEN PLAN VAN AANPAK VOOR DIANA & VESTA AMSTERDAM

 

Figuur: voorbeeld scenario naar A++++

Next steps
Naast het plan van aanpak voor energielabelverbetering is met DHS een aantal next steps besproken voor verdere verduurzaming van dit pand. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het uitvoeren van maatregelen voor energielabel verbetering bij onderhoud of renovatie;
  • Beperken van energieverbruik door energiebesparende maatregelen en het uitvoeren van energiemanagement;
  • Hercertificering BREEAM In-Use voor vastgoedsturing duurzaamheid.

VAN A+ NAAR A++++. EEN PLAN VAN AANPAK VOOR DIANA & VESTA AMSTERDAM

 

Bent u ook benieuwd naar het verduurzamingspotentieel van uw pand, de investeringen hiervoor en de route om dit te realiseren? Neem dan contact op.

Tijs Cuppen, eigenaar Blue Rev, info@bluerev.nl, April 2023
 

Andere Cases: