Socials

VERNIEUWDE SAMENWERKING GEMEENTE AMERSFOORT VOOR EEN CO2 NEUTRALE VASTGOEDPORTEFEUILLE IN 2030

VERNIEUWDE SAMENWERKING GEMEENTE AMERSFOORT VOOR EEN CO2 NEUTRALE VASTGOEDPORTEFEUILLE IN 2030

Onlangs heeft de gemeente Amersfoort de samenwerking met Tijs Cuppen als Adviseur Verduurzaming vernieuwd. Deze samenwerking gaat de gemeente ondersteunen in de uitvoering van de routekaart verduurzaming, waarbij de maatschappelijke vastgoedportefeuille in 2030 CO2 neutraal moet zijn. Een stevige ambitie, welke sinds 2020 in voorbereiding en uitvoering is. Met het projectteam gaat Tijs voor het realiseren van opschaling en versnelling, om de doelstellingen van de gemeente te behalen.
 

VERNIEUWDE SAMENWERKING GEMEENTE AMERSFOORT VOOR EEN CO2 NEUTRALE VASTGOEDPORTEFEUILLE IN 2030

 

Routekaart Verduurzaming Vastgoed
In 2020 is de routekaart voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed opgesteld en in besluitvorming gebracht. Hierin is opgenomen welke route de gemeente Amersfoort kan bewandelen richting CO2 neutraal en gasloos vastgoed in 2030. Met de plannen uit deze routekaart heeft de gemeente budget vrij gemaakt om deze verduurzaming ook daadwerkelijk in gang te zetten. De planning voor verduurzaming per object is opgenomen in een uitvoeringsagenda. In deze video meer over uitvoering van de routekaart verduurzaming.
 

VERNIEUWDE SAMENWERKING GEMEENTE AMERSFOORT VOOR EEN CO2 NEUTRALE VASTGOEDPORTEFEUILLE IN 2030

 

Opschalen en versnellen
Verduurzamen van bestaand vastgoed gaat echter nog lang niet zo snel als de stappen die gemaakt kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwbouw. Het gasloos en energieneutraal maken van bestaand gebouwen is een pittige uitdaging. Dit is wat de gemeente Amersfoort ervaart bij de uitvoering van de Routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Versnellen en opschalen is daarom benodigd.
 

Prestatiegericht verduurzamen
Met deze opgedane kennis en ervaring heeft de gemeente Amersfoort in samenwerking met Tijs Cuppen een prestatie gerichte aanpak voor verduurzaming ontwikkeld waarmee versneld kan worden. Hiermee kan de gemeente meer innovatie, lering, resultaat en snelheid uit de markt halen, waarbij meer op prestatie kan worden samengewerkt. De gemeente wil hiermee de focus verleggen van het nemen van individuele maatregelen naar een prestatieafspraak per locatie, cluster of zelfs de gehele kernportefeuille. Prestatie gerichte afspraken zijn steeds meer bekend bij verduurzaming bij nieuwbouwtrajecten, maar niet eerder is dit toegepast bij verduurzaming van bestaand gemeentelijk vastgoed. Een heel innovatieve manier om versnelling van verduurzaming in gang te zetten.
 

Vernieuwde samenwerking
Met de reeds vernieuwde samenwerking legt de gemeente Amersfoort en Tijs Cuppen als adviseur de focus op dit prestatie gericht verduurzamingstraject. In drie deelopgaven gaan we de markt uitdagen deze samenwerking met ons aan te gaan. De uitvraag hiervoor vindt plaats door middel van een aanbesteding. Deelopgave 1 betreft de verduurzaming van de 10 grotere gebouwen. Dit betreffen multifunctionele accommodaties (MFA’s), theaters en nieuwere gebouwen. In deze gebouwen ligt de nadruk op een (complexe) installatietechnische opgave. De link hiervoor is openbaar beschikbaar.
 

VERNIEUWDE SAMENWERKING GEMEENTE AMERSFOORT VOOR EEN CO2 NEUTRALE VASTGOEDPORTEFEUILLE IN 2030

 

Bent u benieuwd naar de aanpak en uitvoering van de routekaart verduurzaming en het prestatie gericht verduurzamen van de vastgoedportefeuille van gemeente Amersfoort? Neem dan contact op.
Tijs Cuppen, Adviseur verduurzaming, november 2022
 

Andere Cases: