Socials

€178k ENERGIEKOSTEN REDUCTIE MET 6 JAAR TVT, GASLOOS EN ENERGIENEUTRAAL VOOR TWENTEBELT.

€178k ENERGIEKOSTEN REDUCTIE MET 6 JAAR TVT, GASLOOS EN ENERGIENEUTRAAL VOOR TWENTEBELT.

Voor Twentebelt heeft Blue Rev een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Met de huidige energiekosten was dit noodzakelijk om stijgende operationele kosten tegen te gaan. Een gasloos pand, energieneutraal en €187k aan jaarlijkse energiekosten reductie is mogelijk. Twentebelt is een staalverwerkingsbedrijf en maakt voornamelijk industriële toepassingen.
 

Wettelijk en binnen 5 jaar TVT
Er is eerst gekeken naar de wettelijke verplichtingen, waarbij onder andere moet worden voldaan aan de Wet Milieubeheer, de erkende maatregelenlijst en de EPBD. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van maatregelen die vanuit wetgeving verplicht genomen dienen te worden, zoals bijvoorbeeld het vervangen van oude TL verlichting naar LED.

Optimalisatie van bestaande installaties en verbruiksprofielen
De belangrijkste maatregelen en de maatregelen met een korte terugverdientijd betreffen het optimaliseren van bestaande installaties. Zo zijn samen met Twentebelt verschillende maatregelen genomen om onnodig verbruik tegen te gaan en installaties op basis van openingstijden, gebruik en aanwezigheid in te regelen.
Daarnaast is er actief gestuurd op real time energie verbruiksgegevens aan de hand van energiemanagement. Samen met Twentebelt zijn de elektriciteit- en gasprofielen geanalyseerd. Dit heeft interessante besparingen tot gevolg gehad (€40k per jaar).
 

€178k ENERGIEKOSTEN REDUCTIE MET 6 JAAR TVT, GASLOOS EN ENERGIENEUTRAAL VOOR TWENTEBELT.

 

Voorbeeld: maatregelen energiemanagement

Energieneutraal
Voor het verdere verduurzamingsplan van dit metaalverwerkingsbedrijf is gekeken naar maatregelen met een TVT van 5 jaar of meer. De constructie van het dak was niet toereikend voor traditionele zonnepanelen. Met opwekking van eigen duurzame energie door middel van lichtgewicht flexibele zonnepalen is het mogelijk om energieneutraal te worden. Daarnaast is gekeken naar de toepassing van elektrische downblowers in combinatie met warmtepompen, isolatie van gevel en dak, energiezuinige compressoren voor de techniek en verdere optimalisatie.
 

€178k ENERGIEKOSTEN REDUCTIE MET 6 JAAR TVT, GASLOOS EN ENERGIENEUTRAAL VOOR TWENTEBELT.

 

Heeft u ook plannen voor verduurzaming van uw pand? Neem dan contact op.

Tijs Cuppen, eigenaar Blue Rev, info@bluerev.nl, Januari 2023
 

Andere Cases: